Festiwal Finno -Ugorski w Tartu

 

 

 

13-lipca-2008 roku,w Tartu odbył się Festiwal Finno-Ugorski.

Związek został zaproszony na obchody tegoż święta.

pojechaliśmy całą reprezentacją,tzn.Prezes Związku Polaków w Estonii pani Halina Krystyna Kisłacz , oraz Zespół Pieśni i Tańca,,Lajkonik''.

Już po przybyciu do Tartu zaskoczyła nas gościnność mieszkańców. Przywitali nas bardzo gorąco,nie szczędząc uśmiechów I przyjaznych gestów.

Tartu od 1561 należało do I Rzeczypospolitej. Król Stefan Batory nadał mu flagę w polskich barwach narodowych. W 1583 powstało tutaj kolegium jezuitów ,,Gymnasium Dorpatense'', zaczątek przyszłego uniwersytetu. Od 1598 Tartu było stolicą województwa dorpackiego I Rzeczypospolitej (istniało formalnie do 1660). W przeciwieństwie do Tallinna, który jest dzisiaj stolicą polityczną i finansową Estonii, Tartu jest często uważane za stolicę kulturową i intelektualną. W 1629 dostało się we władanie Szwecji. Od 1721 zajęte przez Rosję. W latach 1920-1940 w niepodległej Estonii. 1940-1991 w ZSRR.Miasto słynie z uniwersytetu, założonego w 1632 przez króla Szwecji Gustawa II Adolfa. W 1828 powstała tu najstarsza polska korporacja akademicka Konwent Polonia.W latach 1893-1919 Rosjanie nadali miastu nową nazwę- Juriew. W tym to mieście ,społeczność języków Finno-Ugryjskich naznaczyła sobie spotkanie z kulturą na Festiwalu FINNO-UGRYJSKIM.Trzeba przyznac że pobyt tam był to dla nas niezwykle owocnym ,nowym doświadczeniem z odmienną od naszej k,ulturą.trochę dziwną,no interesującą. Za rok znowu tam pojedziemy