Spotkanie Estońskiej Polonii z Kombatantami 03-11-08

Ambasada RP w Tallinie zorganizowała spotkanie Estońskiej Polonii z Kombatantami II wojny światowej

 

 

 

 

03 listopada 2008 roku , Ambasada RP w Tallinie gościła w Estonii kombatantów II wojny światowej. Przyjazd został zorganizowany z okazji okrągłej 90-tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Kombatanci gościli u nas trzy dni , w czasie których poznali ludzi I miejsca w Estonii związane z Polską I jej kulturą.

Przedostatniego dnia Polonia spotkała się z ludzmi , którzy pomimo swoich lat , I niejednokrotnie tragicznych losów (obozy , Syberia , więzienie za poglądy polityczne)zachowali w sobie ducha młodości , chęć pracy dla innych I kontynuowanie realizacji swoich idei , którymi są przesiąknięci.

Było to spotkanie z żywą historią , niezwykle wzruszające I pełne wspomnień .

Nasi kochani kombatanci którzy chyba najlepiej wiedzą co znaczą słowa ,, BÓG -HONOR - OJCZYZNA zaproponowali nam pomoc w kultywowaniu polskości , zorganizowanie obozów w Polsce dla naszej młodzieży , warsztaty historyczne.

My zadeklarowaliśmy się zapoznawać młode pokolenie z jakże tragicznymi losami Naszej Ojczyzny , wspominać Walkę o Niepodległość , nigdy nie zapomnieć z kąd jesteśmy.