17 grudna 2008 roku w Muzeum Historycznym

 

17 grudna 2008 roku w Muzeum Historycznym odbyło się seminarium na temat,,Życie Stanisława Herbsta''.

W Seminarium brali udział

  • Ambasador RP w Estonii

  • Córka pana Stanisława Herbsta

  • Korpus dyplomatyczny

  • Zaproszeni goście

  • oraz Polonia w Estonii

Uroczystość rozpoczęło się od przywitania gości przez pana Ambasadora pana Tomasza Chloń,przedstawienia informacjii o życiu i dokonaniach pana Stanisława Herbsta ,następnie głos przejęła pani Raimo Pullat, która również odniosła się do osiągnięć tego  Wielkiego Polskiego Uczonego.

Następnie głos zabrala córka pana Stanisława, pani Maria Herbst , która opowiadała o życiu i działalności swojego ojca.

W następnej kolejności był pan profesor Henryk Samsonowicz z Uniwersytetu Warszawskiego ,który również przedstawił zarys historyczny dzialalności pana profesora.

Po wystąpieniu zaproszonych gości rozpoczęła sie dyskusja i pytania na temat życia i działalności pana profesora, a następnie Ambasada zaprosila uczestników na poczęstunek , gdzie nastąpiła już w zupełnie innej atmosferze wymiana poglądów na temat życia Stanisława Herbsta.

Impreza dała nam niezapomniane wrażenia i informacje na temat dzialalności i życiu tego Polsko - Estońskiego naukowca.