17 grudnia w Rakvere odbyło się uroczyste odsłonięcie kamienia Pomnika, z tablicą pamiątkową poświęconą pamięci wybitnego polskiego historyka Stanisława Herbsta (1907 - 1973), uznanego autorytetu w dziedzinie historii wojskowości i dziejów Inflant, autora około 300 prac naukowych, który urodził się i spędził pierwsze lata życia w Rakvere.

 Odsłonięcia dokonali burmistrz Rakvere Andres Jaadla i ambasador Tomasz Chłoń.

W odsłonięciu pomnka oprócz Ambasadora RP ,Córki  pana Stanisława Herbsta,oraz burmirza miasta Rakvere, brał udział zarząd  Związku Polaków w Estonii ..POLONIA'' w osobach pani Prezez ZPE Haliny Krystyny Kislacz ,v-ce prezesa pana Mariusza Gublay ,  oraz sekretarza ZPE pana Jaroslawa Legiec.

Uroczystość rozpoczęła sie od przemówień pana Ambasadora RP Tomasza Chłonia , Burmistrza miasta Rakvere Andreasa Jaadla , oraz wspomień corki Stanisdława Herbsta pani Marii Herbst o swoim ojcu , jego  życiu , oraz o tym jakie losy rzuciły Go na na porzyjazną Estońską ziemię.

Po przemówieniach , Ambasador RP wraz z przedstawicielami władzy , odsłonili pomnik-postument dla uczczenia pamięci tego wielkiego Polaka.

W imieniu  ZPE  Honorową Wartę w strojach Narodowych  nad nowo odkrytym kamieniu przejeli panowie Gubala i Legieć .

 My Związek Polaków w Estonii ,,POLONIA''zobowiązaliśmy się opiekować  tym bardzo dla Polski ważnym miejscem,jakim jest pomnik bardzo znanego Polaka  w Rakvre.

Otrzymaliśmy zapewnienie od władz miasta , że dostaniemy  niezbędnaą pomoc ,  aby miejsce to, było miejscem o którym bęziemy mogli  powiedzieć, , ,,Miejsce Przyjażni Polsko-Estońskiej w Rakvere.