Spotkanie opłatkowe 2015

 

Kolejne, udane spotkanie

   Tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne ZPE "Polonia" odbyło się 10. stycznia br.w sali konferencyjno-koncertowej popularnego budynku "Matkamaja" na Tallińskiej Starówce. Licznie przybyłych na spotkanie członków Związku oraz dzieci z Tartu, Paide, Narwy, Kohtla-Järve i Rakvere, a także zaproszonych przedstawicieli związków mniejszościowych Litwy i  Łotwy, Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii, duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych oraz dyplomacji, między innymi ambasadora Francji pana Michela Raineri oraz ambasadora Niemiec pana Christana Matthiasa Schlaga   na wstępie powitali  przewodnicząca ZSP pani Halina Krystyna Kisłacz i Ambasador RP w Estonii, pan Robert Filipczyk, po czym nastąpiła część kulturalno-rozrywkowa.

    Ze szczególnie udaną szopką "Przybieżeli do Betlejem" wystąpiły dzieci z Tartu, przy współudziale swych rodziców. Zespół  "Lajkonik",  reprezentujący tallińską  "Polonię" zaprezentował montaż słowno-muzyczny "Hej, kolęda-kolęda!" Jak zwykle kolorowym, oryginalnym pomysłem na występ choinkowy odznaczyła się przedstawicielka Narwy, pani Julia Vorobjowa, której rękodzielnicze wyroby artystyczne stały się już poniekąd tradycyjną częścią składową naszych wspólnych polonijnych spotkań. Prawie tradycją stał się również wygłaszany przez Daniela Gasińskiego z tallińskiej Polonii wiersz "Boże Narodzenie".

    W drugiej części programu odbyło się wspólne kolędowanie, na które złożyły się najbardziej popularne polskie kolędy,  do którego włączyli się wszyscy zebrani ze szczególnym zaangażowaniem.

   W najważniejszej części trzeciej Gwiazdor Mariusz i  Snieżynka Klaudia rozdali dzieciom gwiazdkowo-noworoczne podarki, które skwitowane zostały ze strony dzieci, jak zwyczaj każe,  piosenkami i wierszykami.

   Konferansjerkę imprezy prowadzili przedstawiciele  młodzieży polonijnej Agata Taraste i German Starościenko, którzy zorganizowali wśród dzieci również konkurs  zagadek okolicznościowych.

    Wspólne dzielenie się opłatkiem zainaugurował i pobłogosławił wielki przyjaciel naszej "Polonii", dominikanin z Łotwy, ojciec Jacek Szpręglewski, który następnie pobłogosławił również stół biesiadny.

 

    No i tak zaczęła się nasza kolejna, wspólna, tradycyjna, naturalnie udana, polonijna biesiada!