I Komunia św. polskich dzieci

 


 

26 maja w uroczystość święta Bożego Ciała grupa polskich dzieci z polskiej parafii przystąpiła do I Komunii św. Razem z polskimi dziećmi - a były to tym razem same dziewczynki: Klara, Ania, Kasia i Isabella - przyjęła I Komunię także Patrycja ze Słowacji. Przygotował je do tego ważnego wydarzenia ojciec Robert Switalski, który się naszą polską parafię szczególnie serdecznie opiekuje. Rodzice komunikantek przygotowali wraz z dziećmi po polsku (i częściowo po słowacku) piękną oprawę słowno-muzyczną, ksiądz Robert zwrócił się do adeptek oraz licznie zebranych parafian i gości ze wzruszającą, opartą na poetycko-baśniwych wątkach homilią, parafia postarała się o uroczysty wystrój kościoła. Ach, co to była za uroczystość!