Spotkanie z młodzieżą

 


W sobotę 11 października 2008r. w kawiarni przy kościele św. Piotra I
Pawła przy ulicy Vene 18, odbyło się spotkanie z młodzieżą polską
mieszkającą w Tallinie.
Spotkanie zorganizował Związek Polaków w Estonii, założonym celem było
porozmawianie z naszą polską młodzieżą o ich spostrzeżeniach z wakacji,
oraz dowiedzieć się jakie mają plany na przyszłość.
W spotkaniu uczestniczył Konsul Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Piotr
Starzyński, który zapewniał o zaangażowaniu Ambasady RP w dalszym
rozwoju "Polskich Kółek Młodzieżowych" w Estonii.
Jesteśmy przekonani, że takie spotkania mają ogromne znaczenie, których
plony zbierzemy już w niedalekiej przyszłości.
To właśnie my jako dorośli i bardziej doświadczeni musimy pokierować
naszą młodzieżą tak, aby zachęcić ich jeszcze bardziej w rozwój i
promowanie naszej polskiej kultury oraz tradycji. W końcu to na młodych
opiera się cała nasza nadzieja związana z rozwojem całego "Związku
Polaków w Estonii". Są jak szczyt wysokiego pałacu, który wspólnie
wszyscy budujemy, dlatego staramy się stworzyć najmocniejsze fundamenty
by ta słynna polska potęga wznosiła się jak najwyżej.
Pragniemy jeszcze częściej prowadzić takie spotkania by mogli wszyscy
dostrzec jaka wiara, siła i potencjał drzemie w naszych "pociechach".
Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszego wspólnego
"Domu polskiego".