Odsłonięcie tablicy Stefana Batorego w Tartu

Dokładnie w 488 rocznicę urodzin Stefana Batorego, 27 września br., odsłonięto w Tartu tablicę upamiętniającą zasługi polskiego króla dla rozwoju miasta.