Spotkanie Wielkanocne 2009

 

       12 kwietnia w sali przykościelnej przy ulicy Vene tn. 18 w Tallinie, odbyło się spotkanie wielkanocne. W spotkaniu udział wzięli: dzieci, młodzież, członkowie „Związku Polaków w Estonii" w różnym przedziale wiekowym, Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik", który swoim występem uatrakcyjnił spotkanie.

       Najmłodsi uczestnicy mieli możliwość wystąpić z wcześniej przygotowanym spektaklem. W nagrodę otrzymały upominki. Obecnych ugoszczono świątecznym poczęstunkiem.

       Obecnością swoją zaszczyciło wielu szanownych gości, miedzy innymi Konsul RP w Tallinie Sz. Pan Piotr Starzyński, Biskup Filip Jordan. Korzystając z okazji obecności licznych gości wystąpili oni z przemówieniem, które na celu miało poszerzanie obyczajów i polskiej kultury.

       Z życzeniami i kilkoma słowami wsparcia i otuchy wystąpiła Prezes Związku Polaków w Tallinie Pani Halina Krystyna Kisłacz. Spotkanie uatrakcyjnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik", któremu dumnie wiwatowali wszyscy uczestnicy wielkanocnego spotkania.