Spotkanie organizacyjne Zespołu "Lajkonik"

 

      Dnia 21 kwietnia 2099 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie odbyło się spotkanie Zespołu Polonijnego Pieśni i Tańća "Lajkonik".

       Na spotkaniu w roli obserwatora i doradcy uczestniczył Konsul Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej  w Tallinie, Szanowny Pan Piotr Starzyński, który zawsze chętnie służy nam pomocą w różnych okolicznościach. Pan Piotr Starzyński podkreślił na początku spotkania, iż stanowimy trzon Polonii w Estonii, a Zespół „Lajkonik" jest szczególnym promotorem polskości nie tylko w Estonii, ale również i po za jej granicami.

       Celem spotkania najbardziej aktywnych członków Zespołu Polonijnego Pieśni i Tańca „Lajkonik" było przedstawienie aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się nasz Zespół. Najważniejszym tematem dla zebranych były propozycje poprawienia wizerunku samego „Lajkonika". Każdy z uczestników wymienił swoje idee, które będą ukierunkowane na promowanie polskiej kultury i jej obyczajów, a przede wszystkim będę prowadzić do dalszego rozwoju naszych osobowości i wzajemnego szacunku. Każdy z obecnych na zebraniu zaoferował swoją pomoc w organizacji działania i funkcjonowania Zespołu w tej dziedzinie, w której czuje się najlepszym.

       Spotkanie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Lajkonik" w Ambasadzie RP w Tallinie przy obecności Konsula Pana Piotra Starzyńskiego było bardzo potrzebne. Zaowocowało to konkretnymi postanowieniami wszystkich osób, że będą one wkładać swój trud w dalszy rozwój oraz promocje polskiej kultury i obyczajów. Sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a przede wszystkim godnie reprezentować Polonię w Estonii i wszędzie tam gdziekolwiek będziemy.