W dniu 9 maja w Tallinie w parku Tammsaare w ramach Europejskich Dni Otwartych Drzwi wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Lajkonik".

 

 

„Dzień Europy” jest obchodzony 9 maja na pamiątkę przedstawionej tego dnia, 59 lat temu, „Deklaracji Schumana”. Jej autor, minister spraw zagranicznych Francji zaproponował wtedy stworzenie ponadnarodowej instytucji europejskiej, odpowiedzialnej za zarządzanie przemysłem stalowo-węglowym. To był początek wspólnej Europy, jaką znamy dziś. To okazja do świętowania dla wszystkich Europejczyków.

W parku Tammsaare były rozstawione stoiska wszystkich państw Europy z materiałami promocyjno-informacyjnymi. Ambasada RP z Tallina zorganizowała dwa takie stoiska narodowe i rozdawała książki, katalogi, kalendarze z informacjami o Polsce. Nie zabrakło też polskiej gastronomii. Bigos oraz grochówka wzbudzała duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Polską kulturę poprzez śpiew i taniec na żywo zaprezentował Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik”.

 

 

 

 

 

 

Dzień Europy– 9 maja 1950 r. Robert Schuman, Minister Spraw Zagranicznych Francji, zaproponował stworzenie ponadnarodowej instytucji europejskiej, odpowiedzialnej za zarządzanie przemysłem stalowo-węglowym – sektorem, który w ówczesnym czasie stanowił podstawę potęgi militarnej. „Deklaracja Schumana” uważana jest za początek zjednoczonej Europy w obecnym kształcie. Dlatego podczas mediolańskiego szczytu przywódców UE w 1985 r. zdecydowano obchodzić 9 maja jako Dzień Europy.