W ramach współpracy między ZPE „Polonia” i Fundacją „Alfa” polskie dzieci z Estonii miały możliwość wyjazdu na tygodniowy pobyt do Kłodzka.

Jak co roku, Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” działający przy ZPE „Polonia” wziął udział w Forum Mniejszości Narodowych w Tallinie. Forum to ma na celu zaprezentowanie swojej działalności grup etnicznych zamieszkujących Estonię.

W sierpniu br. członkowie Zespołu Polonijnego Pieśni i Tańca „Lajkonik” udali się do Warszawy na zaproszenie proboszcza Katedry Świętego Michała Archanioła i św. Floriana ks. Bogusława Kowalskiego. Chór wykonał pieśni patriotyczne i religijne.

W tym roku przypada okrągła, tj. 100 rocznica odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości. Z tej okazji Związek Polaków w Estonii „Polonia” przygotował przyjęcie, na którym obecni byli Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Estonii Pan Grzegorz Kozłowski wraz z Małżonką.

W dniach 22-25 września odbyła się wizyta Papieża Franciszka na Litwie, Łotwie i w Estonii. W tym roku przypada 25. rocznica historycznej wizyty św. Jana Pawła II w trzech republikach nadbałtyckich.

22 września 2018 na Placu Ratuszowym w ramach Święta Dnia Narodów w Tallinie odbył się tradycyjny ETNOJARMARK

17 września 2018 pod tablicą upamiętniającą ucieczkę polskiego okrętu podwodnego ORP "Orzeł" spotkało się liczne grono ludzi by wspólnie uczestniczyć w obchodach rocznicy ucieczki polskiego okrętu. W tym roku wziął w nich udział przebywający z wizytą w Republice Estońskiej Sekretarz Stanu w MON Tomasz Zdzikot.

Z dniem 31 lipca 2018 skończyła się kadencja pełnienia funkcji konsula RP Wacława Oleksego

21 lipca zespół Lajkonik wziął udział w tym wydarzeniu. Z występem tradycyjnych piosenek,

wystąpił na wzgórzu Musumagi z prawie półgodzinnym programem polonijny zespół ludowy "Lajkonik"