W Tallinie, 19 września 2020 r., odbył się XXXII Forum Mniejszości Narodowych, w którym uczestniczyła Estońska Polonia.

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka polskiego.

W dniu 17.09.2020 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się III Koncert Niepodległości.


Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów V Forum Gospodarczego Polonii Świata, które odbędzie się w dn.


W Tallinnie, 31 sierpnia, na placu Wolności, odbyła się uroczystość, związana z 40.


.

Lato tego roku, mimo wszystko, obfitowało w różne imprezy, w których uczestniczył zespół "Lajkonik".

.


Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Polska Nuta" z m. Odessa, jest organizatorem plastycznego konkursu dla dzieci "Ja i moje miasto".


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej

głosowanie w wyborach prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza Konkurs w ramach Akcji „Poland at Your Home”, której celem jest wspieranie domowej aktywności edukacyjnej


Pozdrowienia z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą

.

.

Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje pozdrowienia dla estońskiej Polonii z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą