W dniach 21 i 22 września br. obył się Forum Mniejszości Narodowych w Tallinnie. Związek Polaków w Estonii „Polonia” był również obecny na tym wydarzeniu.


W dniu 13 września br. odwiedził nas Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Ksiądz Rektor przybył do Tallinna z jednodniową wizytą i zaszczycił nas swoją obecnością w siedzibie Związku Polaków.


Dzień 22 czerwca 2019 roku był niezwykle radosnym i ważnym dniem dla naszej wspólnoty, gdyż w Katedrze Piotra i Pawła w Tallinnie odbyło się święcenie diakonatu seminarzysty Edgara Cersockisa.


W dniu 23 czerwca 2019 roku w Kościele Apostołów Piotra i Pawła świętowaliśmy uroczystość Bożego Ciała. Ceremonię poprowadził Biskup Philippe Jourdan, a wraz z nim byli nasi księża.


W dniach 24-28.04.2019r. w Tallinie przebywał Chopin University Chamber Choir. Jest to chór złożony ze studentów i absolwentów Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiela-Moroza.


Maj to dla Polaków w Estonii szczególny miesiąc. 

4 maja odbyło miały miesjce obchody 30-lecia Związku Polaków w Estonii "Polonia", a także Dzień Konstytucji 3.


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o udział w Programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w kilkutygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce.


15 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Polonii i Polaków w Estonii. Życzenia świąteczno-noworoczne złożyli Prezes Związku Polaków w Estonii „Polonia” Pani Halina Kisłacz oraz Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Estonii – Tomasz Szeratics.

W ramach współpracy między ZPE „Polonia” i Fundacją „Alfa” polskie dzieci z Estonii miały możliwość wyjazdu na tygodniowy pobyt do Kłodzka.

Jak co roku, Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” działający przy ZPE „Polonia” wziął udział w Forum Mniejszości Narodowych w Tallinie. Forum to ma na celu zaprezentowanie swojej działalności grup etnicznych zamieszkujących Estonię.