Obchody Święta Zesłania Ducha Świętego

3 czerwca b.r. w ramach "XXXVI Dni Starego Miasta",

W niedzielę 7 maja estońska Polonia świętowała w staromiejskim Domu Turysty w Tallinnie kolejną rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja.

23 kwietnia zespół Lajkonik miał okazję odwiedzić Polaków mieszkających w Tartu

Tradycyjnie, jak co roku po uroczystej msze Świętej Polonia zebrała się w kawiarni kościelnej na wspólny posiłek wielkanocny.

Do "przywilejów" polskiej parafii i Polonii należy według miejscowej tradycji również przygotowanie i dekoracja Grobu Pańskiego

4 kwietnia b.r do Tallinna zawitał Chór Męski „POCHODNIA”, który jest jednym z najstarszych polskich chórów męskich

Jeszcze się wiosna dobrze nie zaczęła, gdy już na tydzień przed Niedzielą Palmową, tallińska Polonia wraz z polską parafią

W niedzielę 27 listopada Zespół ,,Łajkonik'' przebywał na zaproszenie rodaków oraz miejscowej, katolickiej parafii Św.Józefa z ks. Józefem Gondkiem naczele w miejscowośi Ahtme

17 grudnia w auli Tallińskiego Uniwersytetu Pedagogicznego miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe estońskiej Polonii