Spotkanie Świąteczne Polonii

 

 

15 stycznia  2011 r. w Instytucie Pedagogicznym w Tallinie według starej dobrej tradycji odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe całej Polonii estońskiej. Powitalne słowa dla uczestników spotkania z Narvy, Tartu, Ahtme i Tallina złożyła prezes ZPE P. Halina-Krystyna Kisłacz. Przybyłych gości serdecznie powitał Ambasador RP w Tallinie Grzegorz M. Poznański, swą obecnością zaszczyciła Pani Konsul Monika Zuchniak –Pazdan, jak również przedstawiciel polskiego duchowieństwa o. Wojciech.

Zespół Lajkonik zaprezentował krótką scenkę dla dzieci, przygotowaną pod przewodnictwem p. Teresy Karmas, która co roku układa piękne scenariusze. Dzieci ze szkółki polskiej zaprezentowały swoje umiejętnosci językowe w inscenizacji przygotowanej przez nauczycielkę języka polskiego, Pani Doroty Karczmarczyk. Dzieci z Narwy pod patronatem siostry Faustyny przygotowały piękne kolędy oraz piosenki świąteczne. Furore wywołał występ Pani Julii Worobjowej, która oprócz ciekawego przedstawienia obdarowała ambasadę, polonię oraz zespół Lajkonik miłymi upominkami. Na koniec swego występu podczas śpiewania „gloria, gloria in excelsis deo...” na sali zalśniało od confetti. I w tak dobrym nastroju św. Mikołaj rozdawał prezenty dla dzieci polonijnych.

Spotkanie skończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez członków polonii tallińskiej.