Spotkanie z Prezydentem RP panem Bronisławem Komorowskim oraz Pierwszą Damą panią Anną Komorowską.

 

Przebywający z oficjalną wizytą w Estonii w dniach 28.03.-29.03.2011 Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski wraz z Pierwszą Damą Panią Anną Komorowską spotkali się z estońską Polonią.

 

"W wyniku wyroków historii Polska nie sąsiaduje bezpośrednio z Estonią, ale coś z tego historycznego sąsiedztwa pozostało - pewnie wiele sympatii, wiele wydarzeń z historii" - mówił Prezydent RP Pan B.Komorowski.   Jak podkreślił, pomimo odległości od Warszawy do Tallina, Polska jest tam "obecna w postaci Państwa i tablicy marszałka Józefa Piłsudskiego, którą z prezydentem Estonii odsłoniłem".

 

 

Prezydent Bronisław Komorowski & Prezydent Toomasem Hendrik Ilves

 

Na zdjęciu powyżej Prezydent RP Bronisław Komorowski i Prezydent RE Toomas Hendrik Ilves po odsłonięciu tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Muzeum Wojennym (Eesti Sõjamuuseum) imienia Generała Johana Laidonera.

 

Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter, gdyż prezydent Komorowski odznaczył dwie osoby zasłużone dla stosunków polsko-estońskich.

 

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymał estoński historyk, prof. Raimo Pullat, który zajmuje się relacjami polsko-estońskimi, polsko-fińskimi i estońsko-fińskimi.

 

 

Prezydent RP B. Komorowski i Raimo Pullat

 

- "Dziękuję z całego serca. Ten wysoki order uważam za zachętę do pracy w służbie prawdy, przyjaźni między narodem estońskim i polskim aż do końca mojego życia..." - powiedział Pullat. Jak podkreślił, odznaczenie traktuje także jako wyraz uznania dla całej nauki estońskiej.

 

 

Prezes Związku Polaków w Estonii Halina Kisłacz odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.

- "Jestem bardzo wzruszona i zaskoczona. To dla mnie duża niespodzianka. Traktuję tą Zasługę jako Zasługę całej polonii estońskiej..." - dziękowała Prezes ZPE "Polonia" Halina Kisłacz.

 

 

 

Prezydent RP B. Komorowski i Prezes ZPE "Polonia" Halina Kisłacz

 

 

Ambasador RP w Estonii pan Grzegorz Marek Poznański przekazał na ręce pani Prezes ZPE „Polonia" Halinie Kisłacz dla estońskiej Polonii, pozyskaną z tallińskiego archiwów, kopię ksiąg parafialnych z nazwiskami Polaków, którzy byli pochowani w latach 1930-1941 w katolickiej części cmentarza Aleksandra Nevskiego tzw. Poola Mägi, wyrażając nadzieję, że przyczyni się to do odnawiania śladów pamięci o Polakach mieszkających w Tallinie przed II wojną światową.

 

 

Raimo Pullatt  ur. w 1935, wybitny estoński historyk, profesor dr hab. (Estonia), dr hab. (outstanding, Finlandia) Uniwersytetu Pedagogicznego w Tallinie. Autor książki "Stosunki Polsko-Fińskie w okresie międzywojennym". Oficyna Wydawnicza "Rytm". Warszawa 1998; oraz "Versailles'st Westerplatteni. Eesti ja Poola suhted kahe maailmasőja vahel". Estopol, Tallin 2001, 310 s. Specjalista w zakresie historii miast, demografii i historii gospodarczej, autor książek, edytor prestiżowego rocznika "Vana Tallin" ("Stary Tallin"). W jego dorobku naukowym znajdują się też „Polonica", m.in. praca poświęcona studiom Polaków na Uniwersytecie Dorpackim. R. Pullat nagrodzony Orderem Zasługi RP Krzyż Kawalerski 1999; Nagroda Stowarzyszenia Bałtyckiego literatury, sztuki i nauki (2001), członek zagraniczny PAU (2001); Medal Mickiewicza (2001). Profesor Raimo Pullat przedstawia wiele wpływowych postaci, dzięki którym pomiędzy naszymi krajami zawiązały się silne i przyjacielskie więzy. Miały one ogromny wpływ na powstanie dobrosąsiedzkich stosunków. Pomimo to znajomość kultury i osiągnięć drugiej strony była i jest nadal zbyt słaba. Braki te praca Raimo Pullata doskonale uzupełnia. Przedstawiono w niej drogi wzajemnych kontaktów, które do tej pory znane były tylko wąskim kręgom.