Tradycyjne, polonijne spotkanie  z okazji Święta Konstytucji i Międzynarodowego Dnia Polonii odbyło się w sobotę 2-go maja 2015 r. w stylowej sali barokowej tzw. Domu Nauczyciela na Tallińskiej Starówce.

Po powitaniu, wygłoszonym przez przewodniczącą ZPE p. Halinę Kisłacz, zabrał głos ambasador RP w Estonii p. Robert Filipczak, który w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie Konstytucji 3. Maja w dziejach narodu polskiego oraz jej szczególną rolą  w skali europejskiej i światowej, jak również cel i zadania związane z obchodzonym równocześnie Międzynarodowym Dniem Polonii. Konsul RP p. Wacław Oleksy złożył na ręce przewodniczącej naszego związku okolicznościowe życzenia  wraz z upominkiem i kwiatami oraz podziękował jej za osobisty wkład i ogromne zaangażowanie w naszą działalność związkową.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele dyplomacji z Polski, z estońskiego Ministerstwa Kultury i parlamentu. Asocjację Mniejszości Narodowych Estonii reprezentował jej przewodniczący p. Timur Sejfullinow. Obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych,  mniejszościowych organizacji: litewskiej, łotewskiej, czuwaszskiej oraz estońskich organizacji społecznych, a szczególnie - co niezmiernie cieszy - przedstawiciele estońskich skautów. Jak zwykle, ze szczególną radością gościliśmy u siebie Polaków z Tartu, Narwy, Ahtme i Kohtla-Järve oraz sióstr zakonnych z Narwy.

W programie artystycznym wystąpiły dzieci z wierszami, konferansjerką i wręczaniem kwiatów zajęły się starsze dzieci wraz ze studentami. Z krótkim koncertem utworów Fr. Chopina wystąpił Sten Heinoja, laureat narwskiego Międzynarodowego Młodzieżowego Konkursu Chopinowskiego. Udaną kulminacją naszego spotkania okazał się występ tallińskiego zespołu "Lajkonik", który swym patriotyczno-ludowym programem, wzmocnionym od strony poetycko-patriotycznej przez przedstawicielkę narwskiej Polonii p. Julię Worobiową, wyciskał przysłowiową łzę z oka, radował duszę i chwytał za serce  - po czym miał miejsce, jak polski zwyczaj każe, tradycyjny poczęstunek. Świętowanie zostało także urozmaicone wystawą zdjęć przedstawiających życie polonijne, jak również wystawą ozdób wielkanocnych wykonanych Julią Vorobjovą.

W tym miejscu nie pozostaje nam nic innego jak jeszcze tylko zacytować   słowa utworu naszej wyżej wymienionej, polonijnej poetki z Narwy:  

 

„Polak żyjąc na obczyźnie,

Zawsze marzy o ojczyźnie,

Litwin o swej Wileńszczyźnie,

O Armenii – Armenin,

A o Rosji – sławianin,

A Estończyk o swym kraju,

Polak zaś – o trzecim maju,

Który mu świadectwo daje,

Że nie zginał naród polski,

Że Stanisław Małachowski,

Razem z sejmem prawo dał,

I zabrzmiało jak by strzał,

Przez majowe lasy, wody,

Niech nam zyje święto zgody,

Niech króluje w sercach raj,

Niechaj żyje Trzeci Maj!”