Tegoroczne Święto Niepodległości obchodziła estońska "Polonia" w niedzielę 15. listopada. Uroczystość zaszczycili swą obecnością ambasador RP p. Robert Filipczak, konsul p. Wacław Oleksy , attache' obrony płk Ryszard Zdzisław Zając, przedstawiciele estońskich władz oraz zaprzyjaźnionych związków mniejszości narodowych Estonii. Po powitaniu zebranych przez przewodniczącą ZPE p. Halinę Kisłacz, minutą milczenia uczczono pamięć ofiar zamachu terrorystycznego w Paryżu. Nastąpiły powitania ze strony Ambasady RP i okolicznościowe gratulacje związków mniejszościowych. Główną częścią artystyczną uroczystości był koncert utworów i pieśni w wykonaniu cymbalistki p. Anny Brody z Olsztyna. Miejscową Polonię zaprezentowała emocjonalnym utworem własnym pt.: "Spotkanie z Ojczyzną" przedstawicielka oddziału ZPE z Narwy p. Julia Vorobjova, polonijne dzieci reprezentował Rafał Jobczyński, który wystąpił z wierszem Wandy Chotomskiej „Twój dom”.  Zespół "Lajkonik" wykonał krótki, nastrojowy program wokalno- muzyczny "Idzie żołnierz borem, lasem". Pobłogosławienie stołu i wspólna, choć krótka,  biesiada należą również do nieodzownych tradycji naszych uroczystości.