Spotkanie opłatkowe 2016 

   Tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne ZPE "Polonii" odbyło się 9. stycznia br. w sali budynku "Matkamaja" na Tallińskiej Starówce. Licznie przybyłych na spotkanie członków ZPE, a także zaproszonych przedstawicieli związków mniejszościowych Estonii, Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii, duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych oraz dyplomacji, między innymi ambasadora Francji pana Michela Raineri  na wstępie powitali  przewodnicząca ZSP pani Halina Krystyna Kisłacz i Ambasador RP w Estonii, pan Robert Filipczyk, po czym nastąpiła część kulturalno-rozrywkowa.

Tym razem, odbiegając  nieco od tradycji pokazywania przez dzieci Szopki Bożonarodzeniowej został zaprezentowany scenariusz  „ Z opłatkiem w ręku” . W wykonaniu dzieci polonijnych oraz dzięki ojcu Robertowi i Wodysławowi  zanurzyliśmy się w tematykę czym tak naprawdę jest opłatek, którym dzielimy się pod czas tych świąt.  Wieczór wigilijny jest w naszej chrześcijańskiej i polskiej tradycji najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od dzielenie się opłatkiem i składania życzeń. Obyczaj dzielenia się opłatkiem przekształcił się w Polsce w obyczaj odrębny, jedyny, obcy innym narodom. Tak ściśle związany jest z Polską i tak głęboko zapadł w serce każdego Polaka, że ma dla niego znaczenie niemal mistyczne. 

Zespół  "Lajkonik" zaprezentował tradycyjne polskie kolędy. Jak zwykle kolorowym, oryginalnym pomysłem na występ choinkowy odznaczyła się przedstawicielka Narwy, pani Julia Vorobjowa, która zaśpiewała „czastuszki” (typ ludowej, zazwyczaj dość krótkiej pieśni tanecznej z żartobliwym tekstem i o tematyce często na aktualne tematy).

 W najważniejszej części  trzeciej Gwiazdor rozdał dzieciom gwiazdkowo-noworoczne podarunki, które skwitowane zostały ze strony dzieci, jak zwyczaj każe,  piosenkami i wierszykami.

Wspólne dzielenie się opłatkiem oraz kolejna, wspólna, tradycyjna, naturalnie udana, polonijna biesiada!