Wielkie Sprzątanie


Jeszcze się wiosna dobrze nie zaczęła, gdy już na tydzień przed Niedzielą Palmową, która w tym roku przypadła na 20-ego marca, tallińska Polonia wraz z polską parafią przystąpiły z wrodzoną sobie werwą i rozmachem do "Wielkiego Tradycyjnego, przed Wielkanocnego Sprzątania" naszego kościoła. A choć zrzeszona parafia katolicka jest wielonarodowościowa, to "Wielkie Sprzątanie" jest od niepamiętnych czasów przywilejem Polaków. Od dwóch już prawie wieków aż po lata osiemdziesiąte miejscowa społeczność estońska nazywała Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła na Starówce powszechnie "polskim kościołem", bo przecież przetrwał on i dotrwał do lepszych czasów głównie dzięki moralnej odwadze, wierności i ofiarności polskich parafian. Ta postawa wpłynęła niezmiernie pozytywnie na szybkie wznowienie międzywojennego ruchu polonijnego w Estonii w latach 1989-1991. Nadal trwamy przy starej, dobrej zasadzie, która głosi, że "Nie ma Polonii bez parafii i parafii bez Polonii".