Rocznica Konstytucji Trzeciego Maja 

 Tegoroczną Rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja oraz Międzynarodowy Dzień Polonii nasz Związek obchodził w sobotę 7. maja w sali koncertowej średnowiecznego budynku "Matkamaja" na tallińskiej Starówce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ambasady RP w Tallinnie, przedstawiciele Ambasady Francji, miejscowych władz estońskich, Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii, goście naszej organizacji polonijnej oraz jej członkowie. Uroczystość uświetnił koncert pianistyczny oraz występy artystyczne przedstawicieli pododdziałów Związku. Szczególnie ciepło został przyjęty przez publiczność program ulubionych pieśni patriotycznych w wykonaniu polonijnego zespołu "Lajkonik", fragmenty z "Pana Tadeusza, recytowane przez p. Julię Worobjowę z Narwy oraz utwory poetyckie w wykonaniu Edwarda Sieniegina z Narwy.