1050-lecie Chrztu Polski

 8. maja odbyła się uroczysta, dziękczynna Msza św. w intencji naszej Ojczyzny dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski. Mszę celebrował po polsku Jego Ekscelencja Philippe Jourdan. W jubileuszowej homilii, wygłoszonej przez biskupa w języku polskim, podkreślił on szczególną rolę i zasługi narodu polskiego w historii i dla rozwoju Kościoła. Liturgiczne teksty odczytane zostały przez przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego. Dary mszalne złożone były na ręce biskupa przez polonijne dzieci, młodzież i dorosłych. Na Mszy obecni byli również przedstawiciele korpusów dyplomatycznych innych państw. Polonijny chór kościelny odśpiewał okolicznościowe, uroczyste "Te Deum", a w trakcie mszy wykonał szereg pieśni kościelnych, związanych z polską tradycją historyczną śpiewów sakralnych.