Spotykamy się aby uczcić Dni Polonii

Spotkamy się w tym dniu na Cmentarzu Polskim

Spotykamy się z okazji Dnia Niepodległości

Spotkanie dzieci i dorosłych z Mikołajem

Spotkanie Polonii na Kolacji Wigilijnej

W styczniu organizujemy przyjazd naszych Milusińskich do Tallina