2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Z okazji Świeta Dnia Polonii i Polaków za Granicą Zarząd Związku Polaków w Estonii serdeczmie życzy zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyslności.

Życzymy również państwu, abyście wraz z rodzinami przetrwali trudne okresy i wkrótce spotkali się na szerokiej niwie polonijnej dzialałności.

Do życzeń dołącza się Duchowieństwo oraz przedstawiciele ambasady RP w Estonii. 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – polskie święto obchodzone 2 maja od 2002, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

W tym roku już 22 raz świat obchodzi Polonijne święto. Każdy celebruje ję w inny sposób. Jedni we własnym, rodzinnym gronie, inni skupiając się w polonijnych stowarzyszeniach.

Łączy nas wszystkich jedno: wielkie przywiązanie do polskości i tęsknota za ukochaną ojczyzną.

Scroll to Top