Estońska Polonia wita gości z Niemiec

26 czerwca, w Tallinie, odbyło się spotkanie z delegacja z Niemec.

Podczas Mszy Św, w ktorej uczestniczyła grupa, Ks. Dethard Zils wygłosił kazanie.

Po Mszy, Estońska Polonia zaprosiła całą grupę na kawę do Sali J.Pawła II.

Halina Kisłacz opowiada o życiu estońskiej Polonii

Prеzes Estońskiej Polonii Pani Halina Kisłacz opowiedziała o historii i współczesnym życiu Związku Polaków w Estonii. Delegacja z Niemec byla bardzo zainteresowana życiem i pracą naszej Polonii.

Zarząd Estońskej Polonii i delegacja z Niemiec wymienili się kontaktami i obiecali sobie, że pozostaną w kontakcie.

Foto: Wasyl Diakow

Scroll to Top