Obudź serce w Kamieniu Solidarności!

Uroczystość, wyrażająca solidarność z Ukrainą, odbyła się w Tallinnie.

Przy Kamieniu Solidarności na Placu Wolności w Tallinnie odbyła się, podobnie jak przed rokiem, uroczystość wyrażająca solidarność z Ukrainą, zorganizowana przez Związek Polaków w Estonii „Polonia” oraz Ambasadę RP w Tallinnie.

Ambasador RP Grzegorz Kozłowski

W ramach uroczystości przemówienia wygłosił Ambasador RP Grzegorz Kozłowski oraz Ambasador Ukrainy Mariana Beca, a modlitwy odprawili duchowni Estońskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego oraz Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Ambasador Ukrainy Mariana Beca

Uroczystość rozpoczęło wybicie przez carillon kościoła św. Jana hymnu Ukrainy, „Boże coś Polskę…” i hymnu Estonii.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, mniejszości narodowych Estonii, w tym zwłaszcza mniejszości polskiej i ukraińskiej oraz przedstawiciele władz miejskich Tallinna.

Foto: Stanisław Poniatowski

Scroll to Top