VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy

Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowały w Warszawie, w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 roku VI zjazd Polonii i Polaków z zagranicy.

Wiceprezes Estońskiej Polonii Igor Bobrowski brał udział w VI zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy.

Światowy Zjazd to okazja do przeprowadzenie bilansu tego co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych. Organizacyjnych sukcesów mogących być przykładem dla innych i określenia stojących przez Polonią wyzwań. Namysłu nad samorządnością, statusem i sytuacją struktur polonijnych. Co niezmiernie ważne, bo wykraczające poza codzienność, rozważenie roli młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną.

Wiadomo, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia Polaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat.

Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej.

Szósty już w naszej historii przypada na czasy burzliwe, które powodowały to, że stanęły przez nami wyjątkowe wyzwania – zjednoczenie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny, określenie zadań dla Polonii w nowej sytuacji międzynarodowej w perspektywie ugruntowania wspólnoty wszystkich Polaków, solidarność z rodakami na Ukrainie i Białorusi.

VI Zjazd odbył się w Warszawie
w dniach
29 czerwca – 02 lipca 2023 roku

Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Scroll to Top